Welkom

Uw vraag

Welkom bij Overwinning op Jezelf!
Met de komst van de participatiewet en het einde van de crisis in zicht, zijn gemeenten op zoek naar mogelijke organisaties die op welke manier dan ook invulling kunnen geven aan een vorm van re-integratie naar regulier werk of sociale activering in de wijken. Werk is hierbij het hoogste doel. Als potentiële kandidaten moet hierbij worden gedacht aan personen vanaf 18 jaar en ouder met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.  Veroorzaakt door lange stilstand in de persoonlijke ontwikkeling, vroegtijdige schoolverlating zonder diploma of mensen die door het ontslag vanwege overbodigheid of faillissement zelfstandig geen werk kunnen vinden en hierdoor in een neerwaartse verwerkingsspiraal terecht zijn gekomen. Welkom bij overwinning op jezelf!

De oplossing

Gedragstrainer Nico Tuip heeft speciaal voor deze doelgroep het programma “Overwinning Op Jezelf” (OOJ) ontwikkeld. Met de methodiek en het programma is hij in staat de kandidaten in beweging te krijgen naar een leven waarin scholing, werk, zelfsturing en duurzame participatie in de maatschappij centraal staan.

De kern van de oplossing ligt in het feit dat deelnemers zelf in beweging komen, door de omgeving, programmastructuur en groepsdynamiek die tijdens het programma worden gecreëerd. Hierbij leren de deelnemers – via cognitieve gedragstraining – anders naar de wereld te kijken, anders te denken en zelf verantwoordelijkheid te nemen. Maar men moet zichzelf eerst overwinnen om het nieuwe gedrag te accepteren.

Overwinning op jezelf is een cognitief gedragsprogramma met de focus op resocialisatie en re-integratie naar werk of scholing.

Indien u meer wilt weten over de re-integratietraining “Overwinning op Jezelf”, vraag dan geheel vrijblijvend de brochure aan via onze contactpagina.
Welkom bij overwinning op jezelf!

“Anders denken, anders doen”

Om gedrag bewust en blijvend te kunnen veranderen, is gedragstraining  noodzakelijk.

Het logo “Overwinning op jezelf” stamt af van de ijsbergmetafoor (van McClelland) en brengt het studieobject van de training fraai in beeld.

De gedragstrainer bestudeert het gedrag (het topje van de ijsberg) en de daarmee gepaard gaande psychische processen (de rest van de ijsberg) zoals kennen, waarderen, gewoonten, attitudes, waarden en normen. Deze processen zijn niet direct waarneembaar, ze zitten ‘onder het water’.